Afgelopen zomer bezocht LAgroup Leeuwarden, de Europese Culturele Hoofdstad 2018. We lieten ons inspireren door een mix van natuur, cultuur, horeca en stedelijke ontwikkelingen. Een aantal ervaringen willen we graag delen.

Natuurinspiratie
In Huns, onder Leeuwarden, bezochten we Farm of the World op boerderij de Kreake. Er worden biologisch-dynamische 'vergeten gewassen' geproduceerd, zoals voedsel- en verfgewassen in een combinatie van nieuwe technieken en oude ambachten. Gevolg is dat allerlei insecten en vlinders terugkeren op de boerderij, die is omgeven door agrarische landerijen waar vrijwel alle fauna en verscheidenheid aan flora uit verdwenen is door intensieve landbouwtechnieken. De Kreake is hiermee opnieuw een productieve boerderij geworden, maar deze keer als kracht van creativiteit en natuur.

In Natuur en cultuurpark Vijversburg, een landgoed in Tytsjerk (ten oosten van Leeuwarden) was een interessante combinatie te zien van landschapsinrichting (van o.a. Piet Oudolf, Lola Landscape en Tobias Rehberger) en architectuur (J. Ishigami & M. Kums).

Zowel Farm of the World als Vijversburg zijn onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

Cultuur en stedelijke ontwikkeling
Oeds Westerhof, directeur Erfskip (Legacy) en Mienskip van LF2018 vertelde ons over het bidproces waarin Leeuwarden werd gekozen tot culturele hoofdstad 2018, en over de resultaten tot nu toe. Zo is er grote belangstelling voor de vele voorstellingen, festivals en andere LF-specifieke activiteiten; de kaartverkoop loopt beter dan verwacht. Aan de andere kant blijven de Friezen zelf gereserveerd over hun Culturele Hoofdstad van Europa; in Leeuwarden, zo maakte de provincie Friesland onlangs bekend, waarderen ze de evenementen met een 6,9 en buiten Leeuwarden met een 6,2.

Boei in de Blokhuispoort

De organisatie van LF2018 is gevestigd in de Blokhuispoort, een omvangrijk en architectonisch zeer bijzonder gevangeniscomplex uit 1850 aan de rand van het Leeuwarder centrum. Erfgoed-herbestemmer BOEi is samen met het Rijk en de gemeente langjarig bezig met een omvangrijke transformatie en exploiteert het complex, waar tot dit moment zo’n 25 miljoen euro in is geïnvesteerd (exclusief de bibliotheekinvestering). Dennis Mous van BOEi gaf een boeiende toelichting en indrukwekkende rondleiding. Waar tot 2007 gedetineerden zaten, werken nu meer dan 100 creatieve geesten in zo'n 65 bedrijven en instellingen in een inspirerende omgeving. De bibliotheek heeft er zijn grote en nieuwe hoofdvestiging, Poppodium Asteriks is er gevestigd, bij Hostel Alibi kun je slapen in een cel, en natuurlijk is er veel horeca, zoals Drink en Eetlokaal Proefverlof.

Escher op reis in het Fries Museum

Pedro Ribeiro Simões (flickr)

Een paar jaren geleden is met een schenking uit de nalatenschap van architect Abe Bonnema het nieuwe Fries Museum gebouwd. We bezochten er de tentoonstelling ‘Escher op reis’, over een minder bekende kant van Escher; zijn werken – veelal geïnspireerd door gebouwen – gemaakt tijdens zijn reizen in met name Italië. Prachtig!

Keramiek en fonteinen
Een bezoek waard is ook het Keramiekmuseum Princessehof – deels gevestigd in het geboortehuis van Escher – waarvan de entree, winkel en horeca mooi zijn verbouwd. Ook in het kader van LF2018 is door binnen- en buitenlandse kunstenaars in alle elf steden/dorpen die de Elfstedentocht aandoet een fontein ontworpen, het project 11Fountains. Daar zijn prachtige exemplaren bij. In Leeuwarden staat Jaume Plensa’s fontein Love, de twee witte hoofden op het plein voor het station (zie bovenaan dit artikel). Over de totstandkoming van 11Fountains is een documentaire gemaakt door Roel van Dale, een prachtige film met intrigerende beelden over de relatie van de kunstenaars met de betrokken inwoners: 11 Friese Fonteinen.

Post-Plaza Hotel

We verbleven in het mooi gerenoveerde voormalige postkantoor uit 1902, een in neogotische- en neorenaissance vormen opgetrokken gebouw dat is getransformeerd tot 4-sterren Post-Plaza Hotel en wordt geëxploiteerd door Hoscom van Lucas Petit. Het nieuwe Grand Café-Restaurant is ondergebracht in de voormalige publiekshal, die veel van zijn oorspronkelijke kenmerken heeft behouden, waaronder de prachtige houten kapconstructie.