Nieuws

Hieronder verschijnen – zonder enige regelmaat – nieuwsupdates van en over LAgroup. Het zijn wisselende berichten over onze projecten, over de activiteiten die wij hebben ondernomen of over nieuws over LAgroup in de media.

Made by Holland winnend plan Paleis Soestdijk

Het consortium Made By Holland is met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Er… Lees verder

Toeristenbelasting in NL

Moet er een uniforme toeristenbelasting komen in Nederland? Moet het geld geoormerkt worden? Stephen Hodes was in Kassa op 20 mei en neemt een ander standpunt in dan Recron directeur, Monique van der Sanden. Toerisme is een samengesteld product: natuur, cultuur, openbare ruimte, attracties, winkels, cafés, restaurants, hotels, campings, veiligheid… Lees verder

Het evenemententerrein van Park Lingezegen - hoe ziet een passende programmering eruit?

Park Lingezegen, als groene buffer tussen de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen, beschikt over een eigen evenemententerrein: het Kasteelterrein, ca. 3,6 hectare groot, omlijst met een stevige bomenrij en geschikt voor maximaal 20.000 bezoekers. In het bestemmingsplan voor het terrein zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd. LAgroup is gevraagd om… Lees verder

Zo creëer je als citymarketeer rumoer rondom je merk

Mond-tot-mondreclame is nog steeds het meest krachtige promotie-instrument om een toeristische bestemming te promoten. Wat consumenten over een bestemming vertellen in posts, recensies, foto’s, video’s etc. heeft immers meer effect dan wat de bestemming over zichzelf presenteert. Welke mogelijkheden DMO’s (Destination Marketing Organisations) hebben om mond-tot-mondreclame te stimuleren ... … Lees verder

Presentatie kansen gebiedsontwikkeling het Oer-IJ

Het Oer-IJ is het open gebied dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam. Ruim voor het begin van de jaartelling was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders en kreken. Het gebied kent daarnaast een uitgebreide historie, waarin zelfs de Romeinen nog voorkomen. De Stichting Oer-IJ… Lees verder

Niet fuseren maar samenwerken

Na een onderzoek van LAgroup, in opdracht van de gemeente Amersfoort, ziet de gemeente af van de geplande bezuiniging van € 100.000 en van een fusie tussen Flint en De Lieve Vrouw. Beide organisaties gaan in de toekomst inzetten op projectmatige samenwerking. Lees verder