De gemeenteraad van Groningen heeft in een vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn het LAgroup-advies omtrent de toekomst van MartiniPlaza onderschreven.

In 2015 werd door de gemeenteraad verzocht om een onderzoek naar de toekomst van het Groningse multifunctionele complex voor theater, congres, beurzen, topsport en concerten. Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de exploitatietekorten van de afgelopen jaren.

Investeren in een toekomst voor MartiniPlaza
De afgelopen maanden werkte LAgroup in opdracht van de gemeenteraad en in samenwerking met MartiniPlaza aan het ontwikkelen van de toekomststrategie voor het complex. We concludeerden dat MartiniPlaza ook voor de langere termijn van toegevoegde waarde voor de stad en regio kan zijn. Zo zorgt het complex voor honderden banen in de stad en regio. Er moet echter wel het nodige veranderen om het complex toekomstbestendig te maken.

Meer uit business-2-business
Uit onze analyses destilleerden we een toekomstkoers die erop gericht is om meer uit de business-2-businessmarkt te halen. Om de sterk groeiende concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zal er aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in MartiniPlaza. Bovendien moet de organisatie verder professionaliseren, moet er sterker ingezet worden op promotie/sales en hebben ook de uitstraling en kwaliteit een impuls nodig.   

Banen voor de regio
Om het gebouw geschikt te maken voor de komende jaren is 6,2 miljoen euro nodig. Voor onderhoud is nog eens 5,4 miljoen nodig. RTV Noord berichtte vorige week dat ‘volgens de raad MartiniPlaza die investeringen waard is, mede vanwege de honderden banen die het congres- en expositiecentrum genereert in de regio.’

Businesscase wordt uitgewerkt
Momenteel werkt MartiniPlaza aan een nieuwe businesscase op basis van het LAgroup-rapport. RTV Noord laat weten dat wethouder Joost van Keulen heeft aangegeven dat er in het najaar ook meer duidelijkheid komt over de bestedingen van de benodigde miljoenen voor onderhoud.