Hotel de l'Europe en drukte in de stad

Wat is de relatie tussen drukte in de stad en een luxe hotel en wat kan het hotel daaraan doen? Stephen Hodes heeft op uitnodiging van de directie van Hotel de l'Europe in Amsterdam een presentatie gehouden voor circa 70 medewerkers.

De focus van de presentatie lag op mondiale ontwikkelingen zoals toenemend toerisme, toenemende mobiliteit, de trek naar de stad, de toenemende wereldbevolking, etc. en de effecten daarvan op steden en dan met name Amsterdam. Tijdens de bespreking met de medewerkers werd er gediscussieerd over wat een hotel kan doen, het belang voor de hotellerie om de balans in de stad te bewaren en de noodzaak voor hotels gezamenlijk om de discussie hierover met de stad (lees gemeente) en de promotionele organisaties aan te gaan