LAgroup voert met regelmaat opdrachten uit voor poppodia. Dit jaar klopten echter meerdere podia bij ons aan. Opvallend is dat hun vraag in grote lijn overeenstemt. Die kan onder één noemer worden samengevat: hoe ziet een volgende stap in hun bestaan eruit na de nieuwbouwgolf die de poppodia het afgelopen decennium heeft overspoeld en na de veranderingen die dit in de sector teweeg heeft gebracht?

Poppodia2-actueel-oktober-2016.jpg#asset

Foto: NU.nl/Erik Luyten

Bij Mezz in Breda – 15 jaar geleden in de voorhoede van de nieuwbouwgolf en door sectorontwikkelingen inmiddels met een relatief beperkte capaciteit – was een aanpassing van het programmabeleid nodig, waardoor ook het gebouw aangepast en vergroot zou moeten worden. Samen hebben we het beleidsplan opgesteld dat hiervoor als onderlegger dient.
Grenswerk in Venlo – in 2014 in een geheel nieuwe huisvestingsjas aan de slag met een ondernemingsplan dat we samen hebben geschreven – wilde in de consolidatiefase weten of men voldoende op koers lag en waar zou moeten worden bijgestuurd. 
Volt in Sittard, dat ook in 2014 in een vernieuwbouwd poppodium verder ging en onderdeel was van een welzijnskoepel, maakte zijn ambities die bij de vernieuwbouw waren gesteld niet voldoende waar. Tegelijk lag er de vraag van de gemeente of Volt verzelfstandigd moest worden dan wel ondergebracht bij een meer gelieerde organisatie. LAgroup stelde een nieuw en bij Sittard-Geleen en de regio passend inhoudelijk concept voor, inclusief organisatie en financiële prognose, en adviseerde met een scenariostudie welke organisatorisch-juridische toekomst het beste is. 
Tot slot Poppodium P3 dat in 2006 een nieuwbouw betrok en kampt met een flinke overcapaciteit. De subsidiërende gemeente Purmerend wilde weten welk toekomstig inhoudelijk concept voor het poppodium past bij een stad als Purmerend.