Al zolang LAgroup bestaat, doen we met regelmaat projecten in België, met name in Vlaanderen en Brussel. Zeker de laatste tijd weten onze benedenburen ons goed te vinden. Rondden we recent de nieuwe toerismestrategie voor Antwerpen af en zijn we nu druk met de evaluatie van Brusselse musea, deze maand starten we er met twee mooie nieuwe onderzoeken.

Meer over het onderzoek voor de Stad Antwerpen en voor de Brusselse musea.

Gebiedsontwikkeling Antwerpen linkeroever
Antwerpen is een stad waar veel gebeurt. Eerder adviseerden wij er over de herontwikkeling van de Scheldekaaien, nu zijn we gevraagd door ontwikkelaars Vooruitzicht en AG Real Estate om mee te denken over Regatta, een nieuwe stadswijk op de linkeroever. Naast woningen en voorzieningen, is er een kavel gereserveerd voor een grootstedelijke recreatieve functie van 10.000 m2 bvo. 
Via onder andere benchmarking, een swot van de locatie en sessies met marktpartijen en stakeholders werken we aan een passende leisure invulling voor dit kavel. Bij dit project worden we ondersteund door Idea Consult.

bron-Flickr-Creative-Commons-C-OReilly-Cbron: Flickr Creative Commons, (C) O'Reilly Conferences

Nieuw conferentiecentrum?
Voor een Belgische ledenorganisatie gaan we onderzoeken of er marktruimte is voor een nieuw conferentiecentrum in Vlaanderen. Momenteel heeft de organisatie al enkele van dergelijke centra, deels om haar leden te faciliteren maar ook actief op de ‘vrije’ markt. We kijken niet alleen naar de markt, maar ook hoe deze centra passen bij de strategische doelstellingen van de organisatie en hoe ze renderen. Op basis daarvan adviseren we over de marktkansen, de beste vestigingsplaats en het concept van een mogelijk nieuw centrum. We voeren dit uit samen met wes research & strategy uit Brugge.