Samenwerking en fusie culturele instellingen in de stad

Op het Congres Podiumkunsten verzorgde Peter Koppen een programmaonderdeel over samenwerking/fusie tussen culturele functies in de stad. Samenwerken in de stad biedt kansen, maar succes en resultaat zijn niet gegarandeerd. De presentatie over samenwerking, met voorbeelden uit het land en stellingen voor de paneldiscussie, is te downloaden via de link onderaan dit artikel.

Het Congres Podiumkunsten vond plaats in mei 2016 in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Het door Peter verzorgde programmaonderdeel over samenwerking in de stad tussen verschillende culturele functies/instellingen is actueel. Net zoals samenwerking in het algemeen een issue is en blijft binnen de culturele sector. Want samenwerken kan immers kansen bieden als het gaat om maatschappelijk draagvlak, ondernemerschap en vermindering van de afhankelijkheid van terugtredende overheden.

Vooral in kleinere en middelgrote steden zien we een trend dat er samenwerking tussen lokale culturele instellingen tot stand komt. Er is een toenemend aantal voorbeelden in het land (in de maak) waar het lokale theater, de bibliotheek, het centrum voor de kunsten en soms nog meer culturele functies/instellingen met elkaar fuseren tot een stedelijk cultuurbedrijf. Zo'n verregaande samenwerking gebeurt idealiter vanuit een interne drive. Maar helaas vaker door externe 'dwang' zoals een bezuinigingsopdracht van de gemeente, wat niet altijd bevorderend werkt.

Wat de aanleiding ook is, samenwerken blijkt moeilijk te zijn, en niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Uit de praktijk blijkt dat er veel zaken een rol spelen om te komen tot verregaande (lokale) samenwerking of een fusie. Die zaken benoemen we in de gehouden presentatie over de ins en outs van samenwerking/fusie in het algemeen. Ze zijn ook aan de orde geweest in de panel- en zaaldiscussie die daarna plaatsvond met panelleden Joep van Dijk, directeur Cultuurgebouw Hoofddorp, Paul Haighton, directeur Coulissen, en Peter de Haan, directeur Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

De presentatie met voorbeelden in het land en stellingen voor de panel- en zaaldiscussie, is hier te downloaden.