De gemeenten Arnhem en Nijmegen lieten gisteren in een persbericht weten dat ze samen streven naar één gezamenlijk cultuurbeleid. Deze samenwerking sluit aan op de actuele verkenning van de landelijke Raad voor Cultuur die in het nationale cultuurbeleid 2021 en verder stedelijke regio's meer centraal wil stellen. Hieronder leest u het persbericht.

"Arnhem en Nijmegen gaan voor gezamenlijk cultuurbeleid
De twee culturele hotspots in Gelderland, Arnhem en Nijmegen, streven naar één gezamenlijk cultuurbeleid. De onderscheidende en tegelijk elkaar aanvullende culturele karakters van beide steden kunnen zo worden ingezet om de regio cultureel nadrukkelijker op de kaart te zetten. Om deze gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten hebben de twee culturele netwerken in beide steden, Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CCN), een intentieverklaring getekend.

In opdracht van de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft bureau LAgroup onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een intensievere samenwerking op cultureel gebied. Daaruit blijkt dat er volop kansen liggen. De financiële middelen van verschillende overheden kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet. Voor het publiek kan er een breder en gevarieerder cultureel aanbod van voorstellingen, concerten en evenementen komen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften. Wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen: “Ik ben blij dat er uit het onderzoek concrete kansen komen om het culturele aanbod voor het publiek te verrijken en ik kijk uit naar een nog intensievere samenwerking met Arnhem.”

Herkenbaar en onderscheidend
LAgroup constateert verder dat Arnhem en Nijmegen allebei een eigen herkenbare culturele identiteit hebben die elkaar aanvult. Zo is in de woorden van LAgroup Arnhem meer een stad van 'makers' met topinstellingen op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talentontwikkeling. Nijmegen is daarentegen meer een presentatiestad van festivals, pop, film en literatuur. De grote uitdaging is nu om niet alleen binnen een project samen te werken, maar ook structureel samen te werken aan gezamenlijke producties en de afstemming van programmering. Om dat te realiseren wordt voor de komende twee jaar een procesbegeleider aangesteld onder regie van CNA en CNN, mede gefinancierd door beide gemeenten en de provincie Gelderland.    

Nationaal cultuurbeleid
De samenwerking sluit naadloos aan op de actuele verkenning van de landelijke Raad voor Cultuur. Daarin worden stedelijke regio's meer centraal gesteld in het cultuurbeleid. De Raad wil meer erkenning voor en financiering van cultureel aanbod in de regio. De regio Arnhem-Nijmegen wordt als één van de stedelijke cultuurregio’s gezien. Wethouder Elfrink van de gemeente Arnhem: "We zijn blij met deze erkenning van de Raad voor Cultuur. Dat sterkt ons in het proces dat we samen met de instellingen zijn ingeslagen. We hopen dat de minister als eerste stap het advies overneemt om stedelijke regio's te voorzien van stimuleringsbudget om plannen verder te ontwikkelen".    

De verkenning van de Raad voor Cultuur is een van de bouwstenen in het uit te werken nationale cultuurbeleid voor 2021 en verder. Intensivering van de culturele samenwerking past bij de regionale investeringsagenda die Arnhem, Nijmegen en de provincie afgelopen jaar hebben getekend, waarin de overheden afspraken hebben gemaakt om samen te werken aan een vitale en bruisende regio. Overigens werken beide steden ook samen in het cultuurmanifest Oost-Nederland. Die samenwerking blijft uiteraard gewoon bestaan."