Park Lingezegen, als groene buffer tussen de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen, beschikt over een eigen evenemententerrein: het Kasteelterrein, ca. 3,6 hectare groot, omlijst met een stevige bomenrij en geschikt voor maximaal 20.000 bezoekers. In het bestemmingsplan voor het terrein zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd. LAgroup is gevraagd om hier verdere invulling aan te geven.

De ruimtelijke uitgangspunten betreffen de categorie en het aantal evenementen dat er per jaar kan plaatsvinden, het maximaal aantal dagen per evenement, het maximaal aantal bezoekers per dag, het aantal dagen voor de op- en afbouw en de geldende maximale geluidsnormen.

Wat is binnen het bestemmingsplan mogelijk?
Nu is de vraag welke typen evenementen binnen het bestemmingsplan passen en hoe vervolgens een jaarprogrammering eruit ziet. LAgroup stelt in opdracht van het projectbureau Park Lingezegen een strategisch evenementenkader op voor het Kasteelterrein en een bijbehorende jaarprogrammering. Als input dienen onder andere documenten van Park Lingezegen zelf en relevante beleidsstukken van de omliggende gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen) die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van Park Lingezegen.

Parklopen in Park Lingezegen

Foto: http://parklingezegen.nl

Toetsen van het evenementenkader en de programmering bij gemeenten, ondernemers en gebruikers
Voor het toetsen en de verdere aanscherping van het evenementenkader en de programmering gaan we in gesprek met de diverse betrokkenen zoals de gemeenten, een selectie van ondernemers en/of agrariërs uit het gebied, een vertegenwoordiging van het gebruikerspanel en een afvaardiging van bewoners uit de directe omgeving. Doel is een breed gedragen kader en programmering die de basis vormen voor het nog op te stellen evenementenbeleid voor Park Lingezegen.