Het consortium Made By Holland is met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Er komen ook horeca en woningen.

Een plek voor innoverend Nederland
Het plan voor Made by Holland is ontwikkeld door de MeyerBergman Erfgoed Groep, in samenwerking met onder meer Motivaction en de landschaps-architecten van West8. Het Paleis 'nieuwe stijl' wordt - in de woorden van de initiatiefnemers - een plek waar de vele onderscheidende en innoverende Nederlandse bedrijven, wetenschappelijke instituten en kennisorganisaties zich kunnen presenteren aan elkaar, aan het algemeen publiek en aan zakelijke doelgroepen, zoals investeerders en handelspartners. Het plan bestaat hiertoe onder meer uit hotel- en zalenvoorzieningen.

Made by Holland (c) Made by Holland
Made by Holland (c) Made by Holland

Uiteindelijke selectie op basis van hoogste bod
Made by Holland is tot winnaar verkozen op basis van de hoogte van het door het consortium uitgebrachte bod. Ook de andere twee plannen, Buitenplaats Soestdijk en Eden Soestdijk, voldeden aan de door het Rijk (de eigenaar van het paleis en de gronden) gestelde criteria rondom kwaliteit en duurzaamheid, maar konden niet op tegen het bod van Made by Holland. 

Helaas betekent dit dus dat het door LAgroup ondersteunde plan van Eden Soestdijk - wij voerden onderzoek uit naar de te verwachten bezoekaantallen en inkomsten voor de attractie - niet gerealiseerd zal worden in de huidige vorm en op de locatie Soestdijk.

(c) Eden Soestdijk
(c) Eden Soestdijk

Realisatie plan Eden Soestdijk op andere locatie is serieuze optie
Het verlies van het bid voor Soestdijk betekent echter niet het einde voor de plannen van de Stichting Eden Soestdijk. Anton Valk, voorzitter van de Stichting zegt hierover: “Door de brede steun in de samenleving weten wij dat ons project beantwoordt aan een grote behoefte in Nederland om bewuster met onze aarde om te gaan [..] wij hebben veel organisaties en personen betrokken bij de ontwikkeling van Eden Soestdijk. We zijn daarbij onder de indruk geraakt over wat er allemaal gaande is in de samenleving. Het is teleurstellend dat de maatschappelijke meerwaarde – zoals honderden stageplaatsen, educatieprogramma’s en leer-werktrajecten – en economische spin-off niet is meegenomen in de keuze van de Staat. Zeker gezien de iconische waarde van het Paleis en de rol in de regio. Tegelijkertijd kijken wij vooruit. De positieve reacties laten ons geloven dat we dit project elders wel kunnen realiseren."

Voor meer informatie over het plan van Eden Soestdijk: zie www.edensoestdijk.nl en de onderstaande impressie.

(c) Eden Soestdijk
(c) Eden Soestdijk