In 2016 besteedden 3,6 miljoen Hagenaren en bezoekers van buiten Den Haag in totaal € 51 miljoen bij live popmuziekoptredens in de stad. Maar waar gingen deze Hagenaren en niet-Hagenaren naar toe en waar gaven ze dit geld aan uit? LAgroup dook in het Haagse aanbod van live popmuziek-optredens met het onderzoek naar de economische impact van popmuziek.

Veel aanbieders van live popmuziekoptredens in Den Haag in 2016
Poppodium Paard, festival Live on the Beach, café-restaurant de Boterwaag, theater Diligentia-Pepijn, festival Night at the Park en de beachclubs in Scheveningen, het zijn een paar van de vele aanbieders die regelmatig concerten, dj-optredens en muziekfeesten organiseren. Er zijn drie categorieën aanbieders die structureel live popmuziek programmeren: podia, festivals & evenementen en horecabedrijven. In totaal telden we 129 aanbieders met live popmuziekoptredens in Den Haag in 2016. Het vaakst waren dat muziekfestivals en -evenementen (55 festivals), gevolgd door horecabedrijven (49 horecabedrijven) en podia als kleinste groep (25 podia).  

Foto: Foam (Flickr)

Horecabedrijven trekken meeste bezoekers naar live muziekoptredens
Meer dan de helft van de in totaal 3,6 miljoen bezoekers kwam af op muziekoptredens bij horecabedrijven (2 miljoen), gevolgd door festivals & evenementen (1,3 miljoen). De kleinste groep betrof de podiumbezoekers (0,3 miljoen). Weliswaar is het aantal festivals & evenementen met popmuziek-optredens het grootst, maar de duur van een festival of evenement is beperkt (varieert meestal van één dag tot twee weken). Horecabedrijven daarentegen kunnen het hele jaar door muziekoptredens hebben. Podia trekken de minste bezoekers met als belangrijkste reden dat het aantal aanbieders het kleinst is en bij het merendeel van de podia popmuziekconcerten slechts één genre is dat wordt aangeboden, naast toneel, cabaret, klassieke muziek en dergelijke. Horecabedrijven trekken ook absoluut het grootste aantal bezoekers van buiten Den Haag. Relatief gezien trekken ze echter minder bezoekers van buiten Den Haag dan festivals & evenementen en podia. Deze laatste zijn goed voor respectievelijk 40% en 42% van het totale bezoek van buiten Den Haag. Horecabedrijven 'maar' 30%. Popmuziekoptredens tijdens festivals & evenementen en in podia vormen iets vaker een reden voor de niet-Hagenaar om naar de stad te komen dan het ‘meer reguliere’ aanbod van popmuziek in horecabedrijven.

Foto: Global Panorama (Flickr)

De meeste totale bestedingen komen bij horecabedrijven, de meeste additionele bestedingen bij festivals & evenementen
Ook het merendeel van de totale bestedingen tijdens popmuziekoptredens kwam terecht bij de horecabedrijven (namelijk 24 miljoen) gevolgd door festivals & evenementen (20 miljoen) en podia (6 miljoen). Bezoekers van buiten Den Haag besteedden echter het meeste bij festivals & evenementen (10 miljoen).

Het merendeel van de bestedingen tijdens live popmuziekoptredens wordt gedaan aan eten en drinken
Van de totale bestedingen wordt ruim € 39 miljoen besteed aan eten en drinken en ruim € 10 miljoen aan entree. De kleinere besteding aan entree wordt veroorzaakt doordat veel van de live popmuziekoptredens gratis toegankelijk zijn. Dit geldt voor het merendeel van de popmuziekoptredens tijdens festivals en in horecabedrijven (beide ruim 60% van de popmuziekoptredens), maar opvallend ook voor de podia (ruim 50%).

Foto: Richard Clifford (Flickr)

Kortom live popmuziekactiviteiten zijn goed voor de aantrekkelijkheid van de stad voor zowel bewoners als bezoekers van de stad én voor de lokale economie van Den Haag. Het zijn met name festivals & evenementen en horecabedrijven die hiervoor zorgen. In dit nieuwsitem hebben we alleen ingezoomd op de directe impact in termen van de bestedingen van lokale en niet-lokale bezoekers van live popmuziekactiviteiten.