Het Oer-IJ is het open gebied dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam. Ruim voor het begin van de jaartelling was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders en kreken. Het gebied kent daarnaast een uitgebreide historie, waarin zelfs de Romeinen nog voorkomen. De Stichting Oer-IJ wil meer aandacht creëren voor dit onbekende maar bijzondere gebied.

Onlangs werd in het bezoekerscentrum De Hoep te Castricum door de Stichting Oer-IJ een werkconferentie gehouden voor bestuurders en beleidsambtenaren uit de regio. Doel was met elkaar na te gaan in welke zin het ‘vergeten’ Oer-IJ landschap een verbindend gebiedsconcept kan zijn bij het ontwikkelen van een integraal beleid voor duurzaam toerisme & recreatie.

Erik Grootscholte verzorgde tijdens de werkconferentie een presentatie (zie halverwege het verslag) over de kansen die toerisme en recreatie bieden voor de gebiedsontwikkeling van het Oer-IJ.

2016-070-PR-01-OerIJ-AH.png#asset:2532

In de presentatie kunt u onder meer lezen over megatrends, over de waarde van natuur en erfgoed en over uitdagingen én mogelijke oplossingen voor een gebiedsontwikkeling à la het Oer-IJ. Bekijk de presentatie door hier te klikken.  

Meer over het Oer-IJ kunt u lezen via www.oerij.eu.