Dit najaar start de vijfde editie van het Toeristisch Imago Onderzoek van Nederlandse steden. Het onderzoek richt zich op gemeenten en/of citymarketingorganisaties die scherper inzicht willen in het imago en de positionering van hun stad onder Nederlandse bezoekers en potentiële bezoekers. LAgroup voert het onderzoek samen met NBTC-NIPO uit. Een aanzienlijk aantal gemeenten en citymarketingorganisaties schreef zich al in. De inschrijving van het onderzoek is verlengd tot 2 oktober 2017. Hier vindt u de Informatiebrochure Toeristisch Imago Onderzoek 2018.

Het imago van steden onder Nederlandse bezoekers en niet-bezoekers
LAgroup en NBTC-NIPO Research voeren iedere vier jaar een onderzoek uit naar het vrijetijdsimago van middelgrote en grote steden. Eerdere edities vonden plaats in 2002, 2006, 2010 en 2014. Aan deze edities namen steeds circa 20 (deels dezelfde) steden deel. 

Foto: Stephen Hodes

Onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed
Het onderzoek geeft het beeld dat Nederlandse bezoekers en potentiële (of niet-)bezoekers hebben van de deelnemende steden. Daarmee geven wij een antwoord op belangrijke vragen zoals:

  • Welk beeld roept uw stad op bij de (potentiële) bezoeker?
  • Wat denkt de (potentiële) bezoeker bij het horen van de naam van uw stad? Welke associaties heeft zij/hij?
  • Wat zijn de kenmerken van de (potentiële) bezoeker met een positief beeld van uw stad en wat kenschetst de (potentiële) bezoeker die een negatief beeld heeft?
  • Wordt het toeristische imago van uw stad door bezoekers anders gezien dan door potentiële bezoekers die uw stad (nog) niet hebben bezocht?
  • Verwacht de (potentiële) bezoeker een aantrekkelijk cultureel of horeca-aanbod in uw stad aan te treffen?
  • Wat is het profiel van de bezoekers en de niet-bezoekers?
  • Welke media gebruiken de bezoekers aan uw stad – vooraf, tijdens en na een bezoek?

Vergelijking tussen steden én in de tijd
Ook maken wij een vergelijking tussen de deelnemende steden waardoor zichtbaar wordt waarin uw stad zich onderscheidt en hoe uw stad scoort ten opzichte van andere steden op een reeks van onderwerpen. Daarnaast maken we voor steden die eerder aan het onderzoek hebben deelgenomen een vergelijking tussen de laatste en de nieuwste editie (ontwikkeling in de tijd). Dit is mogelijk omdat we (grotendeels) dezelfde vragenlijst gebruiken als in eerdere onderzoeken.

Geïnteresseerd in deelname?
Wilt u de brochure van het toeristisch imago-onderzoek ontvangen? Of hebt u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Birte Querl of Karin Swart van LAgroup.

De uiterste inschrijfdatum voor het onderzoek is onlangs verlengd tot 2 oktober 2017.

Zie ook Toeristisch imago-onderzoek Nederlandse steden op deze website.