Voor de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024 wil het ministerie van OCW een betere afstemming tussen het cultuurbeleid van de rijksoverheid en dat van de provincies en gemeenten. Daar zijn wij druk mee bezig.

Vorig jaar hebben we in het kader van de ontwikkeling van stedelijke cultuurregio's verkenningen uitgevoerd voor twee stedelijke regio's, namelijk Twente en Arnhem Nijmegen. Nu begeleiden wij de overheden en de cultuursector in Arnhem Nijmegen om tot een gezamenlijke voorstel te komen dat, per 1 november, bij OCW moet worden ingediend.

Daarnaast zijn we in opdracht van de gemeente Rotterdam recentelijk begonnen met het in kaart brengen van het culturele ecosysteem van de regio Rotterdam. De analyse van het ecosysteem zal een belangrijk onderdeel vormen van het voorstel van de regio voor OCW.

En sinds deze week begeleiden we ook de regio Zwolle, in opdracht van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel, bij het uitwerken van plannen voor een stedelijke cultuurregio. In dit proces doen zowel de overheden als de cultuursector intensief mee.

Het initiatief voor het vormen van stedelijke cultuurregio's is afkomstig van de Raad voor Cultuur en is grotendeels overgenomen door het ministerie van OCW. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. Het heeft zowel de overheden als de cultuursector opgeschud en heeft geleid tot nieuwe uitwisselingen binnen zowel de overheden als de sector, maar ook tussen de sector en de overheden.

Het worden interessante maanden; welke regio's gaan met welke plannen komen? Wat gaat het de cultuursector en de overheden opleveren, en – het belangrijkst – wat gaat het publiek ervan merken?