Op 31 januari 2018 is het 50 jaar geleden dat vaste LAgroup-partner bbn adviseurs werd opgericht. Voor de viering van dit 50-jarig jubileum is het Energiehuis in Dordrecht uitgekozen, een tot cultuurcluster herbestemde monumentale energiecentrale waar bbn en LAgroup aan de basis van de planvorming hebben gestaan en bbn de daadwerkelijke verbouw/renovatie/ herbestemming heeft aangestuurd.

bbn adviseurs is de vaste partner van LAgroup voor bouw- en investerings-vraagstukken in de sector kunst en cultuur - vooral bij haalbaarheidsstudies - en een landelijk opererend adviesbureau dat zich bezighoudt met huisvestings-analyse, bouwprocesbesturing en kostenbeheersing. LAgroup en bbn adviseurs zijn als vaste samenwerkingspartners goed op elkaar ingespeeld en dekken samen alle aspecten van vraagstukken van klanten. LAgroup heeft veel kennis en ervaring in de culturele sector en ook breder in de vrijetijdssector en is sterk in het ontwikkelen van concepten en de daarbij behorende organisatie en financiële exploitatie. bbn adviseurs is als bouwadviseur betrokken bij veel culturele projecten, zowel bij de planvorming als bij de bouw zelf, en beschikt daarmee over kennis en ervaring van de ruimtelijke en investeringsaspecten en de vertaling daarvan in normen en kengetallen. bbn en LAgroup: twee elkaar aanvullende specialismen.