De Maatschappij Voor Volksgeluk gaat een nieuwe semipermanente en multifunctionele danceclub exploiteren in de rauwe Ferro-emailfabriek, gelegen in het te transformeren Merwe-Vierhavensgebied (M4H) in Rotterdam. Studio ZUS tekent voor het ontwerp. LAgroup ondersteunde de gemeente en het havenbedrijf bij het opstellen van een concept en een businesscase voor de verkenning van de haalbaarheid van een danceclub op deze locatie en bij de selectie van een marktpartij.

Foto: Peter Koppen

Danceclub haalbaar op deze locatie?
Het Merwe-Vierhavensgebied M4H ligt hemelsbreed zo'n 3,5 kilometer van het centrum van Rotterdam aan de Noordelijke Maasoever. De gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam werken daar samen aan de transformatie van het oude havengebied naar een 'Innovation District', een gemengd en innovatief/creatief woon- en werkgebied inclusief functies als horeca en evenementen. Het karakteristieke blauwe Ferrocomplex omvat meerdere fabriekshallen, bedrijfsruimten en een grote ronde gashouder. LAgroup heeft voor de gemeente en het havenbedrijf in eerste instantie een financiële businesscase opgesteld om te toetsen of een danceclub op deze locatie überhaupt haalbaar zou kunnen zijn. Als basis voor deze businesscase ontwikkelden we een inhoudelijk concept als voorbeeld voor een danceclub die op deze locatie levensvatbaar zou kunnen zijn.  

Tender marktpartijen
Eind 2017 schreef de gemeente een openbare tender uit om marktpartijen te interesseren voor het ontwikkelen en exploiteren van een danceclub. Bij de keuze van een marktpartij bood LAgroup ondersteuning door de financiële exploitatie-plannen van de marktpartijen op realiteitsgehalte te toetsen. De tender is gewonnen door De Maatschappij Voor Volksgeluk, waarvan de initiatiefnemers BAR exploiteren, een underground danceclub in het Schieblok. Ontwerp- en architectenbureau ZUS heeft een plan gemaakt waarbij een nieuw gebouwdeel in de vorm van een langwerpige bar in en dwars door fabriekshal B wordt geplaatst met behoud van de industriële fabrieksconstructie en de rauwe uitstraling. De nieuwe danceclub heeft een capaciteit van maximaal 1.500 bezoekers en omvat tevens een horecabedrijf met restaurant. De volledige fabriekshal B en het buitenterrein kunnen worden gebruikt voor (kleinere en grote) binnen- en buitenevenementen. De club opent naar verwachting medio 2019.