Tijdens de European Attractions Show in de RAI op 25 september heeft Stephen Hodes deelgenomen aan de paneldiscussie over ‘No more room for growth? Overtourism and its lessons for the wider attractions industry’.

De andere panelleden waren Maarten van der Meer (Zaanse Schans), Axel Rüger (Van Gogh Museum), Joost van Berkel (This is Holland), Hans van Driem (Holland World) en Goof Lukken (NHTV Breda).

Wat duidelijk uit de discussie naar voren kwam, is dat de standpunten sterk worden bepaald door economische argumenten. Er is relatief weinig tot geen aandacht voor vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid en de leefbaarheid van de omgeving, stad of dorp. Al gaven de meeste panelleden aan dat er wel een grens is aan de groei van toerisme, namen geen van hen een standpunt in waar die grens ligt en wat hun rol hierin is. Er is duidelijk een weg te gaan voor de toeristische sector, de onderwijsinstellingen en overheid door met elkaar in gesprek gaan om te bepalen wat de uitdagingen zijn en wat ze (gezamenlijk) hieraan kunnen/willen doen.

Als antwoord op de vraag op de foto had Axel Rüger een interessante observatie: naast het Van Gogh Museum heeft het Kröller-Müller de grootste Van Gogh-collectie in Nederland (90 schilderijen en 180 tekeningen). In 2017 ontving het Van Gogh Museum 2,3 miljoen bezoekers en het Kröller-Müller Museum 350.000. Blijkbaar is locatie, bereikbaarheid en de omgeving hierin mede bepalend.