Bij de vijfde editie van het Toeristisch Imago Onderzoek onder middelgrote Nederlandse steden is ’s-Hertogenbosch naar voren gekomen als de Nederlandse middelgrote stad met het sterkste toeristische imago.

Noord-Brabantse hoofdstad geroemd om sfeer en historische binnenstad
De Noord-Brabantse hoofdstad is door de Nederlandse consument beoordeeld als de toeristisch meest aantrekkelijke van de 17 deelnemende steden.
’s-Hertogenbosch dankt de koppositie mede aan zijn gezellige en vriendelijke sfeer en zijn historische binnenstad. Ook het sterke winkel- en horeca-aanbod blijken sterke troeven.

Nijmegen, Leiden, Haarlem en Groningen maken top 5 toeristische steden compleet
Als tweede en derde meest aantrekkelijke toeristische steden komen Nijmegen en Leiden naar voren. Voor Nijmegen is het (culturele) evenementenaanbod een belangrijke sterkte. Leiden onderscheidt zich met zijn sterke museumaanbod en zijn cultuurhistorie. De top vijf wordt volgemaakt door Haarlem – dat een sterk imago heeft als winkel- en cultuurstad – en door Groningen, dat profiteert van zijn goede cultuur- en horeca-aanbod.

’s-Hertogenbosch behaalt ook hoogste Net Promoter Score, Haarlem goede tweede
Naast het toeristisch imago is ook de Net Promoter Score (NPS) in kaart gebracht. De NPS is een sterke indicator van de toeristische aantrekkelijkheid en groeipotentie van een stad. Om de NPS te bepalen, is aan de bezoekers van een stad gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze de stad zullen aanbevelen voor een toeristisch bezoek. De NPS wordt uitgerekend door het percentage criticasters af te trekken van het percentage ‘promoters’ van een stad. Het verschil is de Net Promoter Score. Ook bij de NPS gaat ’s-Hertogenbosch aan kop. Haarlem is een goede tweede. Beide steden kennen een groot aandeel ‘promoters’ en amper criticasters.

Ook goede resultaten voor Groningen, Deventer, Zutphen en Alkmaar
Na de top 2 volgt een rij steden die nog beter scoren op de NPS dan op het overall toeristisch imago. De steden Groningen, Deventer, Zutphen en Alkmaar hebben onder hun bezoekers veel ‘promoters’. Een uitslag die duidt op de nodige (groei)potentie voor deze steden.

Top 5 overall toeristisch imago en NPS
De top vijven voor het overall toeristisch imago en voor de NPS zien er als volgt uit:

Waarmee kunnen steden zich onderscheiden?
Het onderzoek laat zien dat voor bijna alle steden winkelen, uit eten gaan en wandelen/fietsen de belangrijkste activiteiten zijn die bezoekers ondernemen. Een sterk aanbod op deze terreinen maakt een stad aantrekkelijk, maar niet per definitie onderscheidend. De aspecten waarmee steden zich het sterkst kunnen onderscheiden en opvallen, zijn het museale aanbod, evenementen en bezienswaardigheden.

Toeristisch Imago Onderzoek 2018
Het Toeristisch Imago Onderzoek 2018 is uitgevoerd door LAgroup en NBTC-NIPO Research en toont het beeld dat Nederlandse bezoekers en niet-bezoekers hebben van het toeristisch imago van 17 middelgrote Nederlandse steden. Per stad zijn 600 tot 800 respondenten bevraagd over hun beeld van de sfeer in de stad en de aantrekkelijkheid van het toeristische product.