Het Groeidocument, waarin de plannen voor de stedelijke cultuurregio Arnhem Nijmegen worden omschreven, is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen de cultuursector in beide steden en de drie overheden – de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland.

Stephen Hodes heeft het proces begeleid, samen met de Vormforensen, een grafische onderzoeksstudio.

Op de foto wordt de laatste hand gelegd aan het document, samen met alle betrokkenen: de gedeputeerde cultuur van de provincie Gelderland, de twee wethouders cultuur van Arnhem en Nijmegen, de vertegenwoordigers van Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuurnetwerk Nijmegen, de betrokken ambtenaren, de Vormforensen en Stephen.

Eind oktober wordt het plan ingediend bij OCW en in de tussentijd gaan we door, want dit is pas een begin.