De Raad voor Cultuur heeft in 2017 aanbevolen om het landelijke cultuurstelsel aan te passen en te gaan inzetten op stedelijke cultuurregio's. Alhoewel de minister van OCW niet kiest voor een aanpassing van het cultuurstelsel, onderstreept ze het belang van cultuurregio's, met een betere afstemming van de financiering door rijk, provincie en gemeenten. Hoe staat het met de stedelijke regio Arnhem Nijmegen?

In de tweede helft van 2017 heeft LAgroup, in opdracht van de twee gemeenten en de provincie en samen met CNN (Cultuur Netwerk Nijmegen) en CNA (Cultuur Netwerk Arnhem), een eerste verkenning van de stedelijke regio Arnhem Nijmegen uitgevoerd. Nu, in de tweede fase van het proces, zijn de culturele instellingen samen met de overheden bezig om het profiel van de beoogde cultuurregio in te vullen.

Hiervoor hebben de opdrachtgevers - CNN en CNA - gekozen voor drie procesbegeleiders die samen met de cultuursector en de overheden een onderscheidend cultuurprofiel moeten opstellen dat past bij de specifieke vraagstukken en kansen van Arnhem Nijmegen. Waarom drie en wie zijn ze?

Annelou van Griensven en Anne-Marie Geurink van De Vormforensen en Stephen Hodes van LAgroup vormen samen het team van procesbegeleiders. De Vormforensen (devormforensen.nl) zijn graphic anthropologists werkzaam en woonachtig in Arnhem. Zij geven letterlijk en figuurlijk vorm aan het proces, terwijl Stephen, met zijn kennis en ervaring in de culturele sector en de beleidsmatige kant daarvan, de functie vervult van mentor en curator. Met deze rolbezetting worden ook verschillende generaties en verschillende standpunten gedekt.

Status quo
Op dit moment zijn wij samen met de cultuursector, maar ook met de overheden, bezig om invulling te geven aan het profiel. Zowel bottom-up als top-down. Er liggen veel kansen voor de twee steden en de regio en later dit jaar wordt duidelijk waarvoor de betrokkenen kiezen.