Stedelijke regio’s zullen in het komende decennium in de cultuursector een sleutelrol spelen; dit stelt de Raad voor Cultuur in zijn advies voor het nieuwe landelijke cultuurbeleid vanaf 2021.

Afgelopen jaar hebben we voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en de cultuursector in de twee steden een strategie ontwikkeld voor de stedelijke regio Arnhem Nijmegen. En begin 2018 zijn we van start gegaan met een strategie voor de Cultuurregio Twente, met een focus op Enschede, Hengelo en Almelo.

Welke ontwikkelkansen en uitdagingen zijn er?
In de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ (november 2017) schrijft de Raad voor Cultuur meer rekening te houden met de keuzes die regionaal worden gemaakt. De regio heeft het voordeel dat “de spelers in zo’n lokaal ecosysteem rekening kunnen houden met de samenstelling en behoeften van de bevolking, uitgaan van de kenmerken en identiteit van de regio, en inspelen op de kracht van de makers en podia ter plekke.” Daarnaast kan iedere stedelijke regio zich met haar eigen culturele aanbod onderscheiden. De Cultuurregio Twente – met de stedelijke kernen Enschede, Hengelo en Almelo – wil hiervoor haar eigen pad uitstippelen met als doel straks nog beter vorm te kunnen geven aan het culturele aanbod van de regio.

Een regio met een sterke eigen identiteit
Terwijl bij de stedelijke regio Arnhem Nijmegen de twee steden vanuit de historie bekend staan als concurrenten van elkaar, is Twente een regio met een sterke eigen identiteit.

De komende twee maanden gaan we aan de slag, met onder andere een uitgebreid bezoek aan de regio en een (hernieuwde) kennismaking met de belangrijkste culturele instellingen, bijeenkomsten met de culturele sector en interviews met de gedeputeerde, de wethouders cultuur en de betrokken beleidsambtenaren. Dit resulteert in een actueel en compact beeld van ‘de cultuur’ in de stedelijke regio Twente dat we als vertrekpunt en basis gebruiken bij het ontwikkelen van de toekomstige strategie voor Cultuurregio Twente.

Input voor de koers na de gemeenteraadsverkiezingen
Deze strategie, die antwoord geeft op de vraag hoe de betrokkenen het beste kunnen inspelen op de ontwikkelkansen en uitdagingen, dient eind maart als input voor de nieuwe colleges van de drie steden bij het bepalen van de toekomstige culturele koers.

Foto: Archangel12 (flickr)