Het nieuw gebouwde poppodium Victorie in Alkmaar werd bij de opening in 2017 met weinig subsidie in de markt gezet. De gemeenteraad besloot onlangs deze weeffout te herstellen op basis van onderzoek van LAgroup.

In 2014 besloot de toenmalige gemeenteraad van Alkmaar voor poppodium Victorie een groter poppodium te bouwen. Door de gemeente werd een regionale groeiambitie aan het poppodium meegegeven; maar niet de subsidie voor de schaalsprong die daarvoor gemaakt moet worden op het vlak van huisvesting, programmering en organisatie. De exploitatieprognose, inclusief de subsidie die in 2014 ten grondslag lag aan het besluit van de gemeente, was niet realistisch, zo concludeerde LAgroup. Victorie maakt al vanaf de opening in 2017 de groeiambitie meer dan waar met veel meer bezoeken en fors hogere eigen inkomsten, maar met te weinig subsidie waardoor er structurele tekorten zijn.

Met een doorlichting van de financiële exploitatie en het opstellen van drie toekomstscenario's adviseerde LAgroup de gemeente te kiezen voor het best passende en meest toekomstbestendige scenario. Daarvoor zou dan wel de jaarlijkse exploitatiesubsidie moeten worden verdubbeld, inclusief een door LAgroup realistisch geachte bezuiniging door Victorie op zijn kosten van jaarlijks € 137.000.

Onderstaand de artikelen in het Noodhollands Dagblad.