Cineville is een filmsite met een filmpas voor ongelimiteerd filmbezoek bij aangesloten filmtheaters en onafhankelijke bioscopen. Het initiatief bestaat al tien jaar. Het begon in Amsterdam, maar inmiddels zijn 43 filmtheaters verspreid over 20 steden aangesloten. Cineville vroeg LAgroup om een effecten- en bezoekersonderzoek voor hen uit te voeren.

Met behulp van het onderzoek wil Cineville op voorhand beter kunnen voorspellen welk effect toetreding van een nieuw filmtheater zal hebben op het aantal aangesloten pashouders. Ook wil Cineville vooraf scherper krijgen welk filmbezoekgedrag in een stad te verwachten valt.

Een avontuurlijker en diverser bezoekprofiel ontwikkelen
Minstens zo belangrijk is de wens van Cineville om een helder inzicht te krijgen in hoeverre de filmpas bijdraagt aan de doelstellingen van Cineville. Zo wil Cineville haar pashouders - met een nadruk op de groep tot en met 29 jaar - niet alleen vaker naar de filmhuisfilm laten gaan, maar ook een diverser en avontuurlijker bezoekprofiel laten ontwikkelen. Dit alles vanuit de gedachte om de kwetsbare, experimentele film te ondersteunen.

Kraken van de code
LAgroup werkt momenteel aan het verkrijgen van antwoorden op de onderzoeksvragen. Het 'kraken van de code' vindt onder meer plaats via uitgebreide cijfermatige analyse van bezoekaantallen, van demografische kenmerken van steden, van filmtheaters en van (de aard van) hun filmprogrammering. Daarnaast zijn diepte-interviews gehouden met directeuren van een selectie van filmtheaters verspreid over het hele land.

Online enquête onder 1.700 bezoekers van filmtheaters

Ook is met medewerking van deze filmtheaters - en door gebruik te maken van onze online enquêtetool - een enquête afgenomen onder 1.700 bezoekers van filmtheaters. Deze enquête geeft helder inzicht in onder meer het effect van de pas op het bezoekersgedrag, op de vraag of pashouders daadwerkelijk een avontuurlijker en diverser bezoekprofiel hebben ontwikkeld en in de mate van tevredenheid over de pas. Daar blijft het niet bij, want we verkregen ook nuttige inzichten in de bekendheid van de pas onder bezoekers van filmtheaters en over de belangrijkste redenen om de pas wel of niet aan te schaffen.

Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de analyses en de rapportage.

(c) Cineville