Afgelopen september opende het prachtig vernieuwbouwde en vergrote poppodium Muziekgieterij zijn deuren voor het publiek. Daarmee heeft Maastricht een poppodium dat past bij de aard en omvang van de stad en haar bijzondere Euregio werkgebied.

Foto: website BAM

Het poppodium was al sinds 2013 gevestigd in de Timmerfabriek op de oude fabrieksterreinen van het Sphinx-concern. Oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke huisvesting, die met beperkte middelen geschikt was gemaakt als popzaal voor 650 bezoekers, is de Rijksmonumentale Timmerfabriek de afgelopen periode omgetoverd tot een volwaardig en bij Maastricht passend poppodium. Met in de gerenoveerde oude fabrieksgebouwen het entree- en foyergebied en de kleine zaal voor 400 bezoekers, onder de traditionele sheddaken op de 'zolder' van de fabriek zes oefenruimten (en een studio beneden), en in het aangebouwde nieuwbouwdeel de grote zaal met een capaciteit van 1.100 bezoekers. Met deze schaalsprong kan de Muziekgieterij zijn programmering aanzienlijk uitbreiden, vergroten en verbreden, en door de flink vergrote capaciteit vooral ook beslag leggen op de grote(re) (internationale) popnamen. De start mocht er dan ook zijn: dik uitverkochte concerten van dEUS en Triggerfinger (niet toevallig Belgische bands). Met buurman Lumière Cinema in de voormalige elektriciteitscentrale van de fabriek, de verbouwing van het zeer beeldbepalende gebiedsicoon Eiffelgebouw tot The Student Hotel en de komst van Loods 5 geeft de Muziekgieterij een belangrijke impuls aan de (culturele) ontwikkeling van het Sphinxkwartier, zoals het voormalige fabrieksterrein in zijn nieuwe leven heet.

Inbreng LAgroup
LAgroup heeft de gemeente Maastricht en de Muziekgieterij de afgelopen periode ondersteund met een beoordeling van de door de Muziekgieterij opgestelde exploitatieprognoses, inclusief een raming van de benodigde exploitatiesubsidies.