In mei jongstleden schreven we er al over: de regio Brainport Eindhoven heeft de ambitie om een internationaal congrescentrum te realiseren waar liefst ook ruimte is voor grotere events. Brainport Eindhoven heeft binnen de Regio Deal met het Rijk een bedrag van 7 miljoen euro gereserveerd om de realisatie van dit centrum mogelijk te maken.

De gemeente Eindhoven ziet het ontwikkelen van een congres- en eventgebouw niet als een overheidstaak en betrekt nu de markt bij het denken over het concept, de exploitatie en de locatie van een dergelijk gebouw, door middel van een marktconsultatie. Met deze consultatie hoopt de gemeente een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en de wensen van de markt, zodat zij voor het vervolg haar eventuele faciliterende rol beter kan invullen.

De gemeente heeft LAgroup, in samenwerking met Brink Management / Advies, opdracht gegeven de marktconsultatie namens de gemeente te organiseren en de gemeente te adviseren over de uitkomsten en het vervolgproces. Met de publicatie op TenderNed is de marktconsultatie op 24 juni van start gegaan. Marktpartijen die geïnteresseerd zijn om aan de consultatie deel te nemen, kunnen op TenderNed alle benodigde informatie vinden. Het aanspreekpunt in deze marktconsultatie is Geer Schakel.

GLOW Eindhoven
GLOW Eindhoven [bron: brainport.startpagina.nl]