De eeuwenoude veenrivier de Rotte is de ruggengraat van Recreatiegebied de Rottemeren, dat ligt in de driehoek Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam. Recent is voor dit recreatiegebied het kader- en koersdocument ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ vastgesteld. In dat document wordt de toekomstige ambitie beschreven van de drie aan het Recreatieschap Rottemeren gelieerde gemeenten (Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas). Nu is het tijd voor de volgende stap: de ruimtelijke uitwerking van deze ambitie. Deze bestaat uit een landschappelijk/ruimtelijk deel (uitvoering door Strootman Landschapsarchitecten) en een recreatief deel, waarvoor het Recreatieschap LAgroup benaderde.

De Rottemeren voor lokale en regionale bezoekers
De bezoekers aan de Rottemeren zijn vooral inwoners uit de directe omgeving. Het zijn de inwoners uit Rotterdam-Noord en de gemeenten Lansingerland en Zuidplas. Zij gaan er fietsen, wandelen, skeeleren, joggen, de hond uitlaten en op mooie dagen ook varen en zwemmen. Ook komen er regionale bezoekers naar de Rottemeren, maar zij komen vooral voor de grotere recreatieve trekkers in het gebied, zoals Elysium, Outdoor Valley, Monkey Town of de Willem-Alexander Baan (roeibaan voor internationale roeiwedstrijden). Met de verwachte bevolkingsgroei in de drie gemeenten (Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas) zal het aantal lokale bezoekers aan de Rottemeren in de toekomst gaan toenemen.

Foto: Birte Querl

De Rottemeren bereidt zich voor op de toekomst
De belangrijkste ambitie van het Recreatieschap is om het gebied toekomstbestendig te maken voor de verwachte toename van het aantal bezoekers. De wens is om een aantrekkelijk en eigentijds recreatiegebied te ontwikkelen, met recreatieve voorzieningen en activiteiten, dat voor lokaal én regionaal bezoek ruimte biedt aan rust en aan reuring, aan actief bezig zijn en sportieve uitdagingen zoeken en aan vermaak en plezier buiten in de natuur.

Sporten en actief buiten zijn als recreatieve rode draad
Met voorzieningen zoals de Willem-Alexander Baan, Outdoor Valley, de skibaan, en Prjct 7 (waterskibaan) en diverse jachthavens wordt het gebied nu al gebruikt voor uiteenlopende sportactiviteiten op het land en het water. ‘Sport en actief buiten zijn’ is dan ook in het Kader- en Koersdocument gekozen als de rode draad voor de recreatieve ontwikkelingen in dit gebied.

De aftrap van het project ligt achter ons, de gebiedsexcursies zijn op de laatste warme nazomerdagen geweest, en ook zijn de eerste sessies gehouden met kenners van het gebied. We werken nu aan een heldere analyse van alle verzamelde informatie, waarna we aan de slag gaan met het uitwerken van de recreatieve ontwikkelmogelijkheden om het gebied in de toekomst nog aantrekkelijker te maken.