LAgroup voerde een marktconsultatie uit voor een nieuw congres- en eventgebouw in Brainport Eindhoven. Serieuze marktpartijen deden mee aan de consultatie en gaven hun visie op de mogelijkheden voor de voorziening en de voorwaarden om deze succesvol te kunnen realiseren en exploiteren.

Eind juni startte LAgroup, samen met Brink Management / Advies, de marktconsultatie voor een nieuw congres- en eventgebouw in Brainport Eindhoven. Niet het ideale moment, zo vlak voor de zomervakantie, maar desalniettemin reageerden er elf marktpartijen waaronder niet de minsten. Onder andere Libéma, Postillion Hotels, GL Events (exploitant van onder andere World Forum in Den Haag) en TeKa Groep deelden hun visie op de uitdagende opgave om een dergelijke voorziening in de Brainport regio te realiseren. Ook enkele grote lokale spelers zoals Van der Valk Hotel Eindhoven, PSV en het Klokgebouw toonden hun betrokkenheid bij de regio. Het Eindhovens Dagblad verwoordde het enthousiasme van de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers over het resultaat van de marktconsultatie.

Eindhoven-centrum (foto Martijn Aukema, via Flickr cc)
Eindhoven-centrum (foto Martijn Aukema, via Flickr cc)

Flankerend beleid
De vraag ligt nu bij de gemeente hoe om te gaan met dit positieve signaal. Er dient nog een aantal lastige hobbels te worden genomen, zoals de locatiekeuze – liever in de binnenstad of beter langs de snelweg? – en de wijze waarop het enthousiasme kan worden omgezet in concrete daden. Hoewel de gemeente nadrukkelijk heeft aangegeven geen enkele bemoeienis met de exploitatie te willen hebben, zal zij wel een aantal randvoorwaarden moeten creëren om een congres- en eventvoorziening succesvol te kunnen laten opereren. Marktpartijen benadrukten in dat verband het belang van een sterkere profilering van Brainport als destinatie voor internationale congressen en actieve acquisitie van congressen, bij voorkeur door een eigen dedicated congresbureau van de Brainport regio. Ook een optimale OV-bereikbaarheid van de uiteindelijke locatie – zowel naar de binnenstad als naar Eindhoven Airport – is een belangrijke voorwaarde om internationale congressen te kunnen aantrekken.