Nieuws

Hieronder verschijnen – zonder enige regelmaat – nieuwsupdates van en over LAgroup. Het zijn wisselende berichten over onze projecten, over de activiteiten die wij hebben ondernomen of over nieuws over LAgroup in de media.

How to be a better tourist

Er wordt veel gesproken en gepubliceerd over het effect van toerisme op het milieu, op de natuur en steden in het kader van het sterk groeiende toerisme. Oud-LAgrouper Johan Idema heeft onlangs een nieuwe boek geschreven: How to be a better tourist. Lees verder

Stedelijke regio Arnhem Nijmegen in de maak

De Raad voor Cultuur heeft in 2017 aanbevolen om het landelijke cultuurstelsel aan te passen en te gaan inzetten op stedelijke cultuurregio's. Alhoewel de minister van OCW niet kiest voor een aanpassing van het cultuurstelsel, onderstreept ze het belang van cultuurregio's, met een betere afstemming van de financiering door rijk… Lees verder

Nieuwe danceclub in rauwe Ferro-fabriekscomplex in Rotterdam

De Maatschappij Voor Volksgeluk gaat een nieuwe semipermanente en multifunctionele danceclub exploiteren in de rauwe Ferro-emailfabriek, gelegen in het te transformeren Merwe-Vierhavensgebied (M4H) in Rotterdam. Studio ZUS tekent voor het ontwerp. LAgroup ondersteunde de gemeente en het havenbedrijf bij het opstellen van een concept en een businesscase voor de verkenning… Lees verder

Een goed begin van 2018!

Waar van oudsher de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen wat rustiger is, geldt voor 2018 eerder het tegenovergestelde. De economische opleving speelt ook duidelijk in de leisure- & arts-sector, zo lijkt het. Zo voeren we momenteel opdrachten uit voor het Stedelijk Museum Kampen en het Haags Historisch Museum, verkennen we met… Lees verder