Peter Koppen

Peter (1957) is sinds begin jaren 80 actief in de culturele sector. Na een loopbaan bij de Rabobank in o.a. de organisatieontwikkeling en zakelijke kredietverlening, werd hij in 1996 directeur van poppodium Patronaat in Haarlem. Dat was in 1984 mede door hem opgericht en hij was er jarenlang bestuurslid. Zijn missie van groei, professionalisering en nieuwbouw was gerealiseerd bij de opening van de nieuwbouw in 2005, waarna hij volgens plan afscheid nam van een poppodium met jaarlijks ruim 400 activiteiten, 120.000 bezoeken en zo'n 150 betaalde en vrijwillige medewerkers. Bij branchevereniging voor poppodia VNPF, waarvan hij medeoprichter was en jarenlang bestuurslid, is hij in 2006 enige tijd waarnemend directeur geweest. Vanaf 2007 werkt Peter als cultuuradviseur samen met LAgroup. Naast zijn advieswerkzaamheden had en heeft hij zitting (gehad) in vele besturen en commissies. Onder meer in de (voorheen Rijkscommissie en inmiddels opgeheven) Raad van Advies voor de Bouw van Podia van de VSCD, als lid van de beoordelingscommissie voor subsidies aan theaters en concertzalen van het Fonds Podiumkunsten, en commissielid van Erfgoedvereniging Heemschut. Peter heeft voor LAgroup in alle culturele sectoren vele adviesopdrachten uitgevoerd, van podiumkunsten theater en poppodia, tot filmhuizen, musea en bibliotheken en centra voor de kunsten, van conceptontwikkeling en ondersteuning bij beleid tot haalbaarheids­studies en organisatorische en financiële vraagstukken, doorlichtin­gen en verzelfstandigingen.

Over Peter Koppen

In het museum ...

Musea zijn er om te zien waar je niet om gevraagd hebt en wat je niet kan verzinnen. Een pracht, ook als gebouw, is het Haags Gemeentemuseum van Berlage. Fotografie is mijn favoriet. Een goede foto is alle indrukken in één beeld. Henri Cartier-Bresson was daar goed in. De biljarden foto's zijn ons verleden, onze schatkist, ons collectief geheugen.

In de stad ...

Zwalkend door een oud stadsdeel met een tastbaar verleden. Op zoek naar oude fabriekscomplexen die nog ruiken naar producten die met zweet en tranen werden gemaakt. Soms wachtend op verval en sloop, liever een nieuw leven, met dank aan hen die er bezit van namen, de gretige slopershamer op afstand houdend. Pas op, want we hebben er niet veel meer.

In het hotel ...

Een hotel herken je als direct het woord hotel in je opkomt. Een goede hotelier weet hoe hij zijn gasten, ver van huis, zich thuis laat voelen. Hotel New York in Rotterdam, een zeldzaam mooi herontwikkeld industrieel verleden. Het Scheepsvaarthuis van De Klerk en Kramer idem. En Hotel van der Werff op Schier, met obers in glimmende zwarte pakken!