Producten

Qua sectoren heeft LAgroup een zeer duidelijke focus, maar binnen deze focus bieden we een breed scala aan producten. De acht hoofdproducten staan hieronder. Daarbuiten bieden we, samen met onze externe partners, ook specialistische producten aan zoals bouwkostenberekeningen, marktonderzoek, ICT en vormgeving.

Strategie & Beleid

Elke organisatie zou zich op gezette tijden belangrijke wezensvragen moeten stellen, gericht op de raison d'être van het bedrijf of een project. Daarbij gaat het om de missie, de visie op de omgeving en markt, en de vertaling ervan naar effectieve acties.

Haalbaarheid & Businessplanning

Haalbaarheid kan op verschillende aspecten worden beoordeeld: commercieel, financieel, ruimtelijk ... Wij zijn objectief en transparant over wát we onderzoeken. Zodat onze rapporten bruikbaar en betrouwbaar zijn voor ondernemers, overheden en financiers.

Doorlichting & Organisatieadvies

Voor het verbeteren van je organisatie moet je goed 'naar binnen' kijken. Vaak valt de meeste winst in eigen huis te halen. Wij toetsen aan de hand van o.a. best practices en eigen kennis en analyseren wat beter kan. Ook adviseren we over samenwerking.

Conceptontwikkeling

Samen in een creatief proces dromen en ideeën initiëren en die omzetten of verdiepen in een concept, daar gaat het hier om. Wij helpen concreet met benoemen van functies, doelgroepen, markten en meer. Creatief, kritisch en haalbaar.

Marketing

Hoe komen wij meer te weten over onze klanten? Hoe binden wij onze klanten meer aan ons bedrijf? Marketing is niet meer weg te denken. Met marktonderzoek en marketingplanning helpt LAgroup deze vragen te beantwoorden.

Evaluaties & Effectmetingen

Onderzoek vooraf om iets tot stand te brengen is één ding. Evalueren of de doelstellingen zijn uitgekomen, of iets beter had gekund en wat daarvan te leren valt, is zo mogelijk nog nuttiger. Maar ook: wat heeft dat evenement of die expositie opgeleverd?

Projectmanagement

Bij de uitvoering van een plan kan een steuntje in de rug soms nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Wij kunnen – als een externe en onafhankelijke kracht die boven de partijen hangt – enthousiasmeren en draagvlak creëren.

Lezingen & Expertsessies

LAgroup bestaat bijna 20 jaar en in die jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan in de culturele en vrijetijdssectoren. Die brengen we graag over. Bijvoorbeeld door colleges of interne sessies bij organisaties, door brainstormsessies en workshops.