Haalbaarheid & Businessplanning

"'En, is het haalbaar?" was de eerste vraag van een journalist bij de presentatie van een onderzoek voor een nieuw theater. Dat is lastig, zeker in de cultuursector! Haalbaar kent vele definities: commercieel, financieel, ruimtelijk ... Wij zijn objectief en transparant over wát we onderzoeken. Zodat onze rapporten bruikbaar en betrouwbaar zijn voor ondernemers, overheden en financiers.
Seafari Bassin Sq 500Px

Haalbaarheid SEAFARI Indoor Snorkel- en Duikcentrum

20873498341 Cf03995456 Z

Kansen voor een Museum voor de Amsterdamse School

Inspiratiecentrum Grevelingen Paul De Ruiter

Exploitatiescan Inspiratiecentrum Grevelingen

Groenservice Zuid-Holland / Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen

rendering Het Nieuwe Universiteitsgebouw

Second opinion plannen Cultuurcentrum VU

Cultuurcentrum VU

Img 9810

Leisureontwikkeling Heizelplateau Brussel

Foto Grenswerk Venlo Website Okt 16

Een nieuw poppodium voor Venlo

Gemeente Venlo

2424628263 B5F0C91840 Z

Vernieuwende fusie in theaterland

P1030593

Lân fan Taal, een stadsthemapark in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Provincie Friesland

2014 048 Bm Foto Website 2

Een nieuwe erfgoedfunctie en samenwerking in Roosendaal

2015 085 Bm Foto Website Nieuwe Foto

Verzelfstandiging provinciaal archeologisch depot

Provincie Noord-Holland