Aanbesteding strandbad en horeca IJzeren Man Vught

De IJzeren Man is een prachtige parel in Vught. In opdracht van de gemeente Vught onderzochten wij de mogelijkheden van privatisering. Nadat er een - voor marktpartijen - werkbaar kader was vastgesteld, hebben wij de gehele aanbesteding begeleid. Inmiddels heeft een ondernemer met de gemeente een erfpachtcontract en concessieovereenkomst afgesloten en wordt het Strandbad succesvol geëxploiteerd.

De IJzeren Man is een belangrijke voorziening voor de gemeente Vught. Watersportverenigingen hebben er hun thuisbasis en het Strandbad biedt zwem- en recreatiemogelijkheden voor de gehele regio. De gemeente wilde het bad privatiseren. Doel was kostenneutrale exploitatie met behoud van voorzieningen en diensten. LAgroup werd gevraagd om de aanbesteding te begeleiden.

Voorafgaand aan de aanbesteding hebben we kritisch gekeken naar de mogelijkheden van en de gemeentelijke kaders voor het Strandbad en realistische voorwaarden voor private exploitatie opgesteld. Onderdeel daarvan vormde de mogelijkheid om een pakket commerciële voorzieningen toe te voegen, waaronder recreatie en horeca. Ook werden evenementen mogelijk gemaakt. Op basis daarvan lagen er kansen voor een succesvolle commerciële exploitatie. 

De aanbesteding is in zijn geheel begeleid door LAgroup, in samenwerking met Tenman. Wij schreven een uitgebreid informatiememorandum en stelden de selectie- en gunningsleidraad en de concessieovereenkomst op. Ook zorgden wij voor plaatsing van advertenties in verschillende (sociale) media en aankondiging op de Aanbestedingskalender. Samen met een gemeentelijke beoordelingscommissie doorliepen wij een aantal selectieronden met de inschrijvers voor het bad.

Inmiddels heeft de gemeente met een ondernemer een contract afgesloten. Naast de exploitatie van het Strandbad heeft deze ondernemer nieuwe horeca- en recreatievoorzieningen gerealiseerd die uitstekend functioneren.