De regio Zuid-Kennemerland is een regio met toeristische potentie. De stranden van Zandvoort en Bloemendaal, het historische Haarlem en de landgoederen zijn alle parels. Toch kan het gebied zich toeristisch nog sterker profileren. Voor de regio ontwikkelden we een actieplan toerisme & recreatie. In dit plan identificeerden we vier ontwikkelingsrichtingen en werkten deze uit in elf concrete acties.

De regio Zuid-Kennemerland (ZKL) is met zijn strand, duinen, agrarisch landschap, oude binnenstad Haarlem en recreatiegebied Spaarnwoude een veelzijdig en daardoor aantrekkelijk gebied voor recreanten en toeristen. Het maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en speelt een belangrijke rol bij het spreiden van Amsterdam-bezoekers, ook naar omliggende gebieden.

Toeristische potentie beter benutten
Toch bestond het beeld dat de regio nog niet optimaal profiteerde van de eigen toeristische potenties. De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort vroegen LAgroup een actieplan toerisme & recreatie op te stellen met daarbij aandacht voor interessante en nog onbenutte kansen. Doel van het actieplan is een betere profilering van de regio om een verdere groei van toerisme en recreatie in ZKL te stimuleren. Samen met de gemeenten en ondernemers stelden we de ontwikkelingsrichtingen en concrete acties op. Deze richten zich onder meer op het trekken van meer toeristen uit de (overvolle) Amsterdamse binnenstad en op de ontwikkeling van een landgoederenroute.  

Betere promotie regio op platforms Amsterdam Marketing
De acties versterken het toeristisch-recreatieve product van ZKL als geheel en van de gemeenten afzonderlijk. Het actieplan leidde onder meer tot een nauwere samenwerking met Amsterdam Marketing in het promoten van de regio en haar parels.