Almere 2.0 - van cultuurvisie tot werkelijkheid

Voor de gemeente Almere hebben we verschillende culturele projecten geïdentificeerd. Het zijn (op termijn) iconisch projecten en/of projecten die een magneetfunctie hebben en invulling geven aan de (culturele) visie en ambitie van Almere voor de komende 20-25 jaar. Daarna hebben we een strategie opgesteld die de ontwikkeling van een aantal van de projecten in de komende jaren in gang zet.

Op het gebied van cultuur heeft de gemeente Almere haar visie en ambitie voor Almere 2.0 voor de komende 20 à 25 jaar vastgesteld in diverse nota’s. De gemeente wil deze visie en ambitie vertalen in concrete culturele projecten voor Almere. Uit het Fonds Verstedelijking Almere, waarin bijdragen van het Rijk, de provincie en gemeente worden samengevoegd, kunnen investeringen worden gedaan om dit te realiseren. Op basis van de demografische karakteristieken en identiteit van Almere hebben we een aantal adviezen, uitgangspunten en dilemma’s geformuleerd als basis voor de uitwerking van een serie culturele projectvoorstellen. Als eerste is een inspiratieboek opgesteld met meer dan 30 interessante (bestaande) culturele projecten elders in de wereld waaruit inspiratie is gehaald voor Almere. Op basis hiervan en aan de hand van gesprekken met verschillende experts en Almeerse betrokkenen hebben we voor Almere 10 concrete culturele projecten geïdentificeerd. De voor Almere geïdentificeerde culturele projecten clusteren zich rond drie thema’s: 1)  Natuur & Kunst, met Insel Hombroich als inspiratie, 2) Zintuigen, een bezienswaardigheid rondom de zintuigen en 3) Versterken identiteit van de stadsdelen met verschillende culturele projecten in de stadsdelen van Almere. De gemeente heeft gekozen om een aantal projecten uit het cluster Natuur en Kunst verder uit te werken. Hiervoor hebben we voor de periode 2016-2017 een strategie opgesteld hoe de ontwikkeling van deze projecten in gang te zetten.