Poppodium Mezz in Breda vroeg LAgroup om samen het beleidsplan 2017-2020 te schrijven. Mezz heeft plannen die vragen om een strategie, een vertaling daarvan in vooral programma-, marketing- en huisvestingsambities, en om een organisatie die deze ambities aankan. Het beleidsplan is daarnaast nodig als onderlegger van de subsidieaanvragen voor de nieuwe cultuurperiode en voor de verbouwplannen.

Het verbeteren van de niet meer zo van deze tijd zijnde artiesten- en publieksvoorzieningen is een hoge prioriteit bij Mezz. Door ontwikkelingen in de popmuzieksector in het algemeen en bij Mezz in het bijzonder zijn namelijk aanvullende programma-ambities noodzakelijk die alleen kunnen worden gerealiseerd als de huisvesting op orde is. En dat is al langer niet het geval. Het beleidsplan (met daarin uitgebreide contextinformatie) geeft de koers, de onderbouwing en de uitvoeringsrichting voor de ambities van Mezz, die financieel zijn vertaald in de erin opgenomen meerjarenexploitatiebegroting.

In sessies met het managementteam van Mezz heeft LAgroup het proces gestuurd, inhoudelijk input gegeven en Mezz in voorkomende gevallen een kritische spiegel voorgehouden. Het beleidsplan als ambitiedocument is voor de Mezz-organisatie het kompas voor de toekomst en leidraad voor uitvoering van de ambities. Voor het Mezz-bestuur is het een toetsingskader. De gemeente gebruikt het document voor besluitvorming in de gemeenteraad over de (financiering van de) verbouwplannen en honorering van de exploitatiesubsidies voor de komende cultuurperiode van de gemeente Breda.