Antwerpen is een stad waar veel gebeurt. Ontwikkelaars Vooruitzicht en AG Real Estate vroegen LAgroup om mee te denken over Regatta, een nieuwe stadswijk op de linkeroever van de Schelde.

Naast woningen en voorzieningen, is er een kavel gereserveerd voor een grootstedelijke recreatieve functie van 10.000 m2 bvo. Via onder andere benchmarking, een SWOT van de locatie en sessies met de opdrachtgevers werkten we aan een passende leisure-invulling voor dit kavel. We formuleerden twee routeplanners – placemaking en blauwdruk planning – om het einddoel te bereiken. Bij dit project werden we ondersteund door Idea Consult.

Galgenweel-e.o.jpg?mtime=20180711164554#asset:3028