Een van de mooist bewaard gebleven Arsenalen.
In het oude vestingstadje Brielle staat een van Nederlands mooist bewaard gebleven arsenalen. Dit Arsenaal Brielle is na verhuizing van de lokale bibliotheek vrijgekomen voor nieuwe functies. Samen met TiMe Amsterdam ontwikkelden en toetsten we scenario's voor een nieuwe invulling ervan.

Scenario's voor twee rijksmonumenten
De gemeente Brielle vroeg TiMe en LAgroup om scenario's te ontwikkelen voor zowel het Arsenaal als de naastgelegen Infirmerie (ziekenzaal en verzorgingszaal). Voor beide panden geldt dat het rijksmonumenten zijn. Op basis van een groot aantal interviews met stakeholders en (markt)partijen en onze eigen expertise is een viertal scenario's opgesteld.

Overkapte binnenplaats Arsenaal Brielle
Overkapte binnenplaats Arsenaal Brielle
Toetsing aan een set van beoordelingscriteria
Deze scenario's zijn getoetst aan een set van beoordelingscriteria. De criteria hebben onder meer betrekking op de impact op de directe omgeving, op de monumenten en de economische betekenis. Ook is het risicoprofiel voor de pandeigenaar (de gemeente) in kaart gebracht en is geanalyseerd of er een goede 'fit' is tussen het gemeentelijk beleid en de voorgestelde invulling. Tot slot is er per scenario een financiële doorvertaling van zowel de gebouwexploitatie als de functie-exploitatie opgesteld.

Leidraad voor een onderbouwde objectieve keuze voor de herbestemming
De rapportage stelt de gemeente in staat om een goed onderbouwde en objectieve keuze te maken voor de herbestemming van de monumenten.