Begeleiding verzelfstandiging Musis & Stadstheater Arnhem

In de aanloop naar de feitelijke verzelfstandiging van Musis & Stadstheater hebben we gedurende anderhalf jaar de gemeente Arnhem en de directeur van de stichting i.o. ondersteund. We boden begeleiding geboden vormgeven van de voorwaarden waaronder de dienst ging verzelfstandigen.

De gemeente Arnhem benaderde LAgroup om, samen met de directeur, de belangen van de stichting (in oprichting) te behartigen in het proces van verzelfstandiging. Samen met de gemeentelijke dienst die in Arnhem de podia Musis en het Stadstheater exploiteert hebben we een bedrijfsplan ontwikkeld voor een verzelfstandigd theater. De praktijk laat zien dat het opzetten van een duurzame zelfstandige organisatie een lange adem vergt. In Arnhem werd dit proces zorgvuldig aangevlogen. Met een team van specialisten op verschillende gebieden, P&O, vastgoed, financiën, juristen, cultuur is de verzelfstandiging voorbereid. Een aantal basisprincipes werd goed ingebed in het proces: bestuurlijk én ambtelijk draagvlak en de acceptatie dat verzelfstandiging op korte termijn altijd geld kost.

Bedrijfsplan
In het bedrijfsplan werd aandacht besteed aan de inhoudelijke programmatische richting van de zelfstandige stichting, visie, missie, ambitie en doelstellingen. Vervolgens hebben we de exploitatie voor vier jaar opgesteld en de voorwaarden omschreven waaronder verzelfstandigd zou worden, zoals op het gebied van personeel (overgang nieuwe cao), financiën (eigen vermogen, eigen financiële administratie opzetten), gebouwbeheer en -onderhoud.

De toekomst in ....
In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Arnhem op basis van het verrichte voorwerk door het team van specialisten en het ingediende bedrijfsplan positief besloten over de verzelfstandiging. De tweede helft van 2015 is de implementatie gestart. Sinds 1 januari 2016 is Stichting Musis & Stadstheater Arnhem een zelfstandige stichting!