Bunker Seyss-Inquart als educatief centrum

Voor het bewaren en zichtbaar maken van een stuk oorlogsgeschiedenis in Apeldoorn ontwikkelde LAgroup een educatief concept voor een oude bunker van Seyss-Inquart. Naast de bunker, als fysieke locatie om te bezoeken, werkten we ook een aantal audiotours uit met de verhalen rondom de bunker en stelden we als praktische en educatieve lobbyfunctie de inzet van een bunkerbus voor.

De generatie die de oorlogstijd heeft meegemaakt slinkt van jaar tot jaar, zo ook in Apeldoorn. De gemeente wil het historische geheugen van Apeldoorn bewaren om ook aan jongere generaties te kunnen vertellen wat er in Apeldoorn en omgeving tijdens de oorlog gebeurde. LAgroup ontwikkelde in samenwerking met Kossmann.Dejong een educatief concept voor de nog gesloten bunker van Seyss-Inquart in Apeldoorn. Belangrijke bouwstenen voor het concept zijn 1) de bunker als fysieke locatie, 2) verschillende audiotours met de verhalen rondom de bunker, verteld vanuit verschillende perspectieven en 3) de bunkerbus die de praktische en educatieve lobbyfuncties van de bunker vervult. Ook gingen wij in op de rol van de vrijwilligers, op het belang van incidentele, tijdelijke activiteiten en de inbedding van een bunkerbezoek in het lespakket van de scholen. Naast een beschrijving en visualisatie van het concept, vertaalden wij dit in de benodigde investeringskosten en jaarlijkse exploitatiekosten.