Stichting Alkmaar Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van Alkmaar. De organisatie doet dit onder meer onder de noemer 'Alkmaar Prachtstad'. De gemeente Alkmaar is veruit de belangrijkste financier van de stichting en vroeg ons om - in goede samenspraak met Alkmaar Marketing - te komen tot een evaluatie en herijking van de strategie van Alkmaar Marketing.

Herijken van de opdrachtgeversrol
De gemeente vroeg ons ook om hen te adviseren over de wijze waarop zij hun opdrachtgeversrol het beste kan vervullen. Een van de doelen hierbij was om te komen tot een situatie waarin ook andere partijen dan de gemeente substantieel (financieel) bijdragen aan de citymarketing van de Kaasstad.

Adviezen gericht op opdrachtgeversrol, governance, strategie, organisatie en financiën
Ons onderzoek bestond onder meer uit interviews met stakeholders, gesprekken met citymarketeers in andere steden en een feitenonderzoek. Uiteindelijk stelden we een tiental strategische aanbevelingen op die betrekking hebben op de opdrachtgeversrol van de gemeente, de governance van de citymarketingorganisatie, de strategie en de organisatie en financiën.

Scherpere keuzes en externe financiering
We konden de gemeente en de citymarketingorganisatie overtuigen van onder meer de noodzaak om scherpere keuzes te maken en gaven inzicht in wat de meest geschikte manier is om meer financiering vanuit het bedrijfsleven te verkrijgen.