Is er voldoende markt voor een hoogwaardige congresvoorziening in het nieuwe House of Delft naast NS-station Delft? Kunnen daarbij de sectoren en thema's waar Delft sterk in is - technologie, innovatie, water, zorg & gezondheid - een rol spelen? Is er potentie om ook congressen met andere thema's aan te trekken en wat is de financiële potentie?

Als onderdeel van de ontwikkeling Nieuw Delft rondom het NS-station is het project House of Delft gepland, een gemengde ontwikkeling met woningen, publieke en commerciële voorzieningen. Onderdeel vormt een hoogwaardige congresvoorziening met een amfitheater en break-out ruimten. In het House of Delft zullen ook de TU Delft en een aantal kennisinstellingen en -bedrijven zorgen voor een publieksgerichte programmering.

LAgroup onderzocht de marktmogelijkheden voor de congresvoorziening en stelde een businesscase op in hoeverre de investeringen in de congresvoorziening uit de exploitatie kunnen worden gedekt. We voerden deskresearch uit, interviewden lokale bedrijven, kennisinstellingen en citymarketeers. Ook hielden we een online enquête onder aanbieders van grote (congres)zalen in de regio Delft/Den Haag/Rotterdam en vergeleken het congresaanbod in Delft met dat in een aantal andere Nederlandse universiteitssteden. Ten slotte formuleerden we randvoorwaarden - met betrekking tot de voorziening en de organisatie - om de aanwezige marktpotentie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

House of Delft (bron: Van Dongen – Koschuch Architects and Planners)