Begin 2018 stelde het ministerie van OCW: "Een nauwere samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden zal meer recht doen aan de regionale culturele identiteiten en de regionale culturele ecosystemen beter laten floreren. Dat draagt bij aan een bloeiend klimaat voor de kunsten in Nederland waar­in een zo groot en divers mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking wordt bediend." Om een profiel van de stedelijke cultuurregio Rotterdam op te stellen heeft de gemeente Rotterdam LAgroup gevraagd om het culturele ecosysteem van de regio Rotterdam in beeld te brengen.

Wat is een cultureel ecosysteem? Een cultureel ecosysteem is het geheel van onderling verbonden netwerken in het cultuur- en kunstenveld. Om het ecosysteem in kaart te brengen, hebben wij een enquête uitgezet onder de gesubsidieerde cultuurinstellingen en de vele festivals in Rotterdam om het netwerk en de samenwerking in de sector inventariseren. Daarnaast hebben we de vele onderzoeken, documenten en verkenningen bestudeerd om een analyse van de kunsten- en creatieve sector te kunnen maken. Een belangrijke focus van de analyse is de samenstelling en omvang van het publiek en de bezoekersstromen in de regio Rotterdam.

Deze analyse vormt een bouwsteen voor het plan voor de stedelijke cultuurregio Rotterdam dat begin november aan OCW ingediend moet worden.