De Stichting Grote Kerk in Breda wil het verhaal van de Grote Kerk in Breda beter uitdragen om daarmee de bijzondere geschiedenis van de kerk inzichtelijk te maken, om de financiële positie van de kerk te verstevigen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Startpunt hierbij was een quickscan van het projectplan ‘De Nassaukerk staat in Breda’ en mogelijk andere scenario's die hieraan invulling kunnen geven.

De Grote Kerk in Breda heeft een unieke geschiedenis. Naast de schoonheid van de kerk is het de begraafplaats van de Nassaus, de bakermat van het koningshuis in Nederland. De stichting wilde dit verhaal van de Nassaus en de kerk vertellen en inzichtelijk maken. Daarvoor hebben we eerst een digitaal marktonderzoek gehouden onder 500 Nederlanders en 300 Vlamingen en hierover een serie diepte-interviews met experts gehouden. Uit het marktonderzoek en de intervieuws bleek dat de kennis van en interesse in de Nassaus, en daardoor de marktkansen, beperkt zijn.

Alternatieve scenario's
Naast het scenario 'De Nassaukerk staat in Breda' hebben we vier alternatieve scenario's ontwikkeld. Twee daarvan hebben een sterke band met de kerk en het koningshuis en in de twee andere scenario's functioneert de kerk als decor met een eigentijdse invulling. Deze scenario's hebben we langs acht aspecten geëvalueerd en met het bestuur besproken. Het bestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor de twee scenario's zonder een verbinding met het koningshuis en gaat zich hierover intern beraden en beslissen of, in een volgende fase, de haalbaarheid getoetst moet worden.