De ontwikkeling en exploitatie van een ceremoniehuis in Eindhoven

Coöperatie DELA ontwikkelt het Eindhovense complex Mariënhage, dat onder andere bestaat uit de Paterskerk, het voormalige Augustinianum en de Studentenkapel. In de Paterskerk wil men, als onderdeel van dit concept, een ceremoniehuis realiseren. DELA vroeg LAgroup om het inhoudelijke concept van dit ceremoniehuis verder uit te werken en het verdienpotentieel te bepalen.

Mariënhage ligt in het centrum van Eindhoven en is in eigendom van de gemeente en de Orde der Augustijnen. Beide partijen willen een stedelijke gebiedsontwikkeling op gang brengen, gericht op het toegankelijker en functioneler maken van het complex. Bij deze ontwikkeling staat het thema 'hart en ziel' centraal, in de geest van de historie van de plek. Op basis van een marktconsultatie is DELA gevraagd om hun concept DELAmondo verder uit te werken. Dit concept bestaat uit een congreshotel, dat zal worden geëxploiteerd door Kapellerput, en een ceremoniehuis dat door DELA wordt ontwikkeld.

Het ceremoniehuis is een plek waar mensen belangrijke levensgebeurtenissen met elkaar kunnen vieren. Denk aan huwelijken, afscheidsceremonies, doopplechtigheden, reünies, maar ook concerten en culturele activiteiten. Het concept komt tegemoet aan de behoefte die er volgens DELA, in het algemeen en onder haar leden in het bijzonder, bestaat aan verbinding; om elkaar te ontmoeten en op eigentijdse wijze betekenisvolle ceremonies en rituelen te vieren. Het is een nieuw concept, maar vergelijkbaar met de exploitatie van andere kerken in Nederland waar ook gezocht wordt naar nieuwe exploitatiemogelijkheden.

Een rendabele exploitatie van een gebouw als de Paterskerk is vrijwel onhaalbaar, gezien de hoge onderhouds- en renovatiekosten. Exploitanten van dergelijke gebouwen werken dan ook veel met vrijwilligers en maken dankbaar gebruik van mogelijkheden die bijvoorbeeld crowdfunding biedt. Hoewel DELA inzet op een positieve businesscase, denken wij dat een bijdrage van de coöperatie nodig zal blijven om het ceremoniehuis te exploiteren.