De gemeente Ede vroeg LAgroup om advies over de toekomst van de theaterfunctie, waarvan het aanbod, de bezoekersaantallen en de subsidies onder druk stonden. We brachten de theaterfunctie in Ede in beeld in vergelijking tot de omliggende gemeenten en afgezet tegen de theaterfunctie in met Ede vergelijkbare gemeenten, op basis waarvan we drie mogelijke toekomstscenario's schetsten.

In Ede voeren De Reehorst en Cultura de theaterfunctie uit. Door de recente crisis en bezuinigingen is het theateraanbod en dus ook het aantal bezoeken behoorlijk teruggelopen. De gemeente Ede vroeg LAgroup om (de toekomst van) de theaterfunctie te onderzoeken, ook in relatie tot het theateraanbod in de regio. Met twee benchmarks lieten we de positie van de theaterfunctie in Ede zien, afgezet tegen die van de regiotheaters. Ook brachten we in beeld hoe de theaterfuncties in vergelijkbare gemeenten in het land eruitzien.
Na overleg met het veld presenteerden we een paar toekomstscenario’s voor de theaterfunctie in Ede en de organisatorische en financiële effecten daarvan vergeleken bij de huidige situatie. Ook schetsten we in hoeverre de regiotheaters een rol zouden kunnen spelen voor de inwoners van Ede. Dit alles in het geval dat de subsidie verder zou worden verlaagd dan wel zou worden voortgezet. De resultaten hebben gediend als input voor de beslissing bij de gemeente over de toekomstige theaterfunctie.