De Veluwe is een van de bekendste natuurreservaten in Nederland, misschien dé bekendste. Maar de vraag is, waaruit bestaat de Veluwe en waar moeten de provincie, de Veluwegemeenten, de natuurorganisaties en het bedrijfsleven het komende decennium op inzetten?

Dit was de vraag die centraal stond tijdens een werksessie van de VeluweAlliantie in Emst op 28 juni 2018. Aan de werksessie deden mee de gedeputeerde van de provincie Gelderland, een aantal wethouders van gemeenten op de Veluwe, en vertegenwoordigers van de natuurorganisaties en het toeristische bedrijfsleven. De sessie was een vervolg op het VeluweCongres eerder in 2018 en de publicatie van de Veluwe Agenda, Veluwe op 1.

Specifiek stonden de volgende vragen centraal: Hoe gaan we verder met elkaar? Wat willen we op de middellange en lange termijn bereiken op de Veluwe? En welke strategie hanteren we daarbij? Hoe ziet de samenwerking er over pakweg vijf tot tien jaar uit? Wie hebben we nodig?

Tijdens de werksessie hield Stephen Hodes een presentatie waarin hij aandacht besteedde aan de belangrijke trends en ontwikkelingen die de komende tien jaar effect zullen hebben op de Veluwe. Te denken valt aan de verstedelijking van onze samenleving, de toenemende druk op het milieu, het groeiende milieubewustzijn en de zeer sterke toename van internationaal toerisme in het komende decennium.

Balans tussen de drie P's
Hij hield een pleidooi voor een strategie waarin een balans wordt gezocht tussen people & planet & profit. De betrokkenen moeten nu vooruitdenken en terugredeneren om te voorkomen dat er een kantelpunt wordt bereikt waarbij de Veluwe ten onder gaat aan haar eigen succes. Wel zette hij bijvoorbeeld serieuze vraagtekens bij de wenselijkheid van de doorontwikkeling van Lelystad Airport en of over de effecten daarvan op de Veluwe voldoende is nagedacht.

Stephen stelde voor om te focussen op het merk De Veluwe – en niet op de submerken, op binnenlands toerisme (natuur & cultuur) en buitenlands toerisme vanuit Duitsland en België (cultuur & natuur). De komende decennia zal de vraag naar ruimte, natuur, gezond leven, erfgoed en slow alleen maar toenemen.

Foto: Rosa Menkman (flickr)