Verzelfstandigen doe je niet zomaar. Gemeente Arnhem besefte dit en vloog het traject zorgvuldig aan. De gemeente stelde LAgroup de vraag in hoeverre de gemeentelijke dienst Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem voldoende toekomstbestendig en slagvaardig is om als verzelfstandigde organisatie verder te gaan.

Alvorens het proces van verzelfstandigen verder vorm te geven, besloot de gemeente een van de eigen diensten door te lichten. We kregen de opdracht om de gemeentelijke dienst die concertzaal Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem exploiteerde, door te lichten en een oordeel te geven over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de programmering en marketing, de horeca en commerciële verhuur en over de financiële exploitatie. Aan de hand van deskresearch, diepte-interviews en verschillende gezamenlijke sessies brachten we eerst de status quo van de dienst in kaart. Op basis daarvan hebben we met uitgebreide analyses ons oordeel gegeven over alle individuele onderdelen, verbeterslagen aangereikt, en conclusies en aanbevelingen gedaan. Het rapport gaf de gemeente aanleiding om een aantal voorbereidingen te treffen voordat het proces van ontvlechting werd gestart. Inmiddels is Stichting Musis & Stadstheater Arnhem opgericht en is de organisatie sinds 1 januari 2016 zelfstandig.