De ontwikkeling rond stedelijk toerisme heeft de laatste jaren een bijzondere wending genomen, van 'more is better' naar serieuze discussie rond drukte en balans. Wat is het absorptievermogen van toeristisch populaire steden? Zijn er grenzen aan de groei? Is er een kantelpunt? Dit zijn geen gemakkelijke vragen om te beantwoorden. Hierover heeft Stephen Hodes in 2016 een serie lezingen gehouden.

Balans in de stad - Amsterdam
In Amsterdam is de drukte-balans-en-toerismediscussie een hot item. De media staan er bol van. Bijna wekelijks zijn er debatten, presentaties en symposia over dit onderwerp. Een van de in het oog springende trajecten was en is Stad-Forum (stad-forum.nl). In het laatste kwartaal van 2016 heeft Stad-Forum met een groep experts, waaronder Stephen Hodes op het gebied van toerisme, gewerkt aan een Masterplan binnenstad Amsterdam 2036. De eerste bevindingen werden begin december in Pakhuis de Zwijger gepresenteerd en in het eerste kwartaal van 2017 wordt het plan verder uitgewerkt en uitgediept.

Eerder in het jaar heeft journalist Tracy Metz de Grote Maaskantprijs gewonnen. Tijdens de uitreiking heeft ze www.tracyinnederland.nl gelanceerd waarvoor Stephen Hodes een bijdrage heeft geleverd over vrije tijd en in het bijzonder over toerisme in Amsterdam. Tijdens Tracy Metz' talkshow 'Stadsleven', aan het eind van het jaar in De Balie, heeft hij zijn standpunten over onder andere authenticiteit verder toegelicht. www.youtube.com/watch?... .

Tegenlicht
Televisieprogramma Tegenlicht heeft in september een uitzending over Airbnb 'Slapend Rijk' gepresenteerd. Kort daarna werd hierover in Pakhuis de Zwijger een Tegenlicht Meet up gehouden en de bomvolle grote zaal was een bewijs dat het onderwerp zeer leeft in Amsterdam. Aan het begin van de avond las Stephen een column voor over zijn doom- en droomscenario. De kern van zijn verhaal was dat de Airbnb-gedachte een zeer aantrekkelijk concept is, maar niet in de mate waarin het zich nu in Amsterdam ontwikkelt, met bijna 20.000 Airbnb-adressen en nauwelijks tot geen handhaving.

Mondiaal een uitdaging
Maar ook buiten Amsterdam wordt er over dit onderwerp driftig gediscussieerd. In Brugge heeft Stephen een lezing gehouden voor de Vlaamse Kunststeden, onder de titel 'Stedentoerisme, kans of salto mortale'. In Vlaanderen is drukte en balans nu alleen in Brugge echt een uitdaging, maar de andere kunststeden denken hierover na, over wat de toekomst mogelijk gaat brengen en hoe hiermee om te gaan.

Mondiaal gaat toerisme nog sterker groeien. De wereld is in beweging en dat is een issue dat toeristisch populaire steden niet (meer) kunnen negeren. De antwoorden liggen niet voor het oprapen, het is een ingewikkeld vraagstuk. Maar het vraagstuk negeren is geen optie. Ook niet in 2017.