De expositie 'Het Terracotta Leger van Xi'an' vond in 2008 plaats in het Drents Museum. De tentoonstelling trok een ongekend aantal bezoekers - 354.000 - naar Assen! Aan LAgroup werd gevraagd om de economische en toeristisch-promotionele impact van het evenement op Assen te berekenen.

Het Drents en Groninger Museum organiseerden in 2008 het culturele evenement Go China! In het Drents Museum in Assen vond de expositie 'Het Terracotta Leger van Xi'an' plaats. Vanwege het grote succes vroeg de gemeente Assen aan LAgroup om de economische en toeristisch-promotionele impact van het evenement te onderzoeken. Bij de berekening van de economische impact kozen we voor een realistische benadering: we onderzochten daadwerkelijke bestedingen in plaats van bestedingsintentie, we beperkten ons tot de bezoekers van buiten Assen en kenden wegingsfactoren toe op basis van bezoekmotivatie. De totale economische impact van het evenement op de stad was € 11,5 miljoen en de gemiddelde besteding per bezoeker € 38. Daarnaast waren de bezoekers veelal (zeer) positief over de expositie en over Assen, en zagen lokale middenstanders hun klanten en de omzet toenemen. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om een impuls te geven aan haar evenementenbeleid.