Per januari 2013 viel Theatergroep Kwatta uit de door het Rijk gefinancierde basisinfrastructuur. Samen met de directie van Kwatta hebben we een Businessplan 2013-2016 ontwikkeld waarmee het gezelschap andere financiers wilde verleiden met hen in zee te gaan.

Theatergroep Kwatta is een jeugdtheatergezelschap uit Nijmegen dat diverse jaren door het Rijk werd gefinancierd. Met ingang van januari 2013 viel zij uit de basisinfrastructuur. Kwatta belandde mede hierdoor in een nieuwe fase. Ze wilde uitzoeken welke belangrijke keuzes gemaakt moesten worden om goed toegerust de toekomst in te gaan. Met de zakelijk en artistiek leider hebben we een plan ontwikkeld dat zekerheid kon bieden op de korte en middellange termijn. Onderdeel van het traject waren rondetafelgesprekken met deskundigen (experts uit het veld, directeurs/programmeurs van theaters en scholen). In een serie intensieve werksessies brachten wij met de zakelijk en artistiek leider de strategische keuzes in beeld en stelden we vervolgens gezamenlijk het businessplan op. Inmiddels, een aantal jaren verder, heeft Kwatta laten zien over enorme veerkracht te beschikken. Zij heeft de afgelopen jaren laten zien met minder subsidie te kunnen overleven, heeft binnen- én buitenland succesvol bespeeld en diverse prijzen gewonnen.